2016

 

Generalforsamling 22. Marts 2016

Lokalforeningen Dansk folkeparti Esbjerg

Jerne Kro, Fredensgade 28, Esbjerg

 

Dirigent: Poul Lindholm

Referent: Ann Gaulshøj

 

Formandens beretning:

Formanden Freddy Hyldgaard berettede om det sidste års arrangementer og tiltag.

 

Regnskab:

Kirsten Gaulshøj fremlagde regnskab for 2015 og blev godkendt

 

Kontingent blev atter vedtaget til 150,-

 

Der var ingen indkommende forslag.

 

Valg af formand.

Freddy Hyldgaard blev valgt som formand indtil 2017

 

Valg af næstformand:

Danny Steiness er valgt som næsteformand indtil 2018.

 

Valg af bestyrelse.

Kirsten Gaulshøj:                                                     valgt for 2 år

Susanne Dyreborg:                                                   valgt for 2 år

Henning Olesen:                                                       valgt for 2 år

Maibritt Maigatter:                                                   valgt for 1 år

Ane Grethe Lundquist:                                            valgt for 1 år

 

Valg af suppleanter.

Lone Ebsen og Kirsten Terp Hansen stille begge op som suppleanter og begge blev valgt.

 

Revisor:

Annelise Agerholm Olesen blev genvalgt som revisor.

Per Bøgeholdt blev valgt som revisorsuppleant.

 

Eventuelt.

Der var intet under eventuelt.

 

Susanne Eilersen fortalte omkring hendes arbejde på Christiansborg.

 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

 

Referent

Ann Gaulshøj